Šmartno 70, 4207 Cerklje na Gorenjskem · 04 / 20-27-600 · info@domtaber.si

Delovna terapija

Delovna terapija je zdravstvena stroka, ki posega na vsa tri področja človekovega življenja:

  • Skrb za sebe,
  • produktivnost,
  • prosti čas.

Pri delovno terapevtski obravnavi stanovalec in delovni terapevt glede na težave, ki jih ima pri skrbi zase, oblikujeta program, ki se izvaja individualno. Skupaj delata na tem, da je stanovalec čim bolj in čim dlje samostojen oziroma ohranja določeno stopnjo samostojnosti.

Za produktivno preživljanje časa delovni terapevt načrtuje program aktivnosti preko celega dne, ki ga večinoma izvajajo prostovoljci, z znanji na različnih področjih in vodijo svoje skupine z različno tematiko. Za kvalitetnejše preživljanje prostega časa k nam prihajajo različne kulturno umetniške skupine, ki prinašajo svežino in vedno znova navdušijo stanovalce.

Nataša Lavtižar, delovna terapevtka