Šmartno 70, 4207 Cerklje na Gorenjskem · 04 / 20-27-600 · info@domtaber.si

Fizioterapija

Pri fizioterapiji s široko paleto različnih fizioterapevtskih metod, tehnik in pristopov skrbimo za izboljšanje, vzdrževanje in povrnitev gibalnih ter funkcijskih sposobnosti uporabnika. S tem pomembno prispevamo k izboljšanju kvalitete življenja naših uporabnikov- stanovalcev. Vse to najlažje dosežemo, če hkrati upoštevamo in uveljavljamo tudi načela promocije zdravja in preventive bolezni ter zagotavljamo ustrezno rehabilitacijo. Za uspešno rehabilitacijo je pomembno, da fizioterapevt dobro sodeluje s sodelavci drugih služb: zdravnikom, delovnim terapevtom, negovalnim timom in socialno službo.

Delo v domu od fizioterapevta zahteva dobro podkovanost ne le s področja rehabilitacije ampak tudi  gerontologije, ortopedije, nevrologije, interne medicine, psihiatrije idr. Hkrati pa se mora stalno izobraževati in slediti standardom dobre klinične prakse.

Fizioterapija v Domu Taber poteka v obliki individualnih obravnav v dobro opremljenih prostorih fizioterapije in po sobah stanovalcev ter v obliki skupinskih vadb po oddelkih.

 

Mateja Murnik Gregorin, dipl. fiziot.