Šmartno 70, 4207 Cerklje na Gorenjskem · 04 / 20-27-600 · info@domtaber.si

Zdravstvena nega in oskrba

Zdravstveno negovalna enota je po številu zaposlenih največja enota doma. Vanjo so vključeni strežnice, gospodinje, bolničarji/negovalci, srednje medicinske sestre oz. zdravstveni tehniki ter dve diplomirani medicinski sestri.

Našim stanovalcem nudimo njihovi starosti, počutju, željam in zdravstvenemu stanju primerno oskrbo, zdravstveno nego in rehabilitacijo. Zdravstvena nega in oskrba naših stanovalcev je usmerjena v vsestransko pomoč pri opravljanju vseh življenjskih aktivnostih, hkrati pa jim želimo ohraniti največjo možno mero samostojnosti in neodvisnosti. Pri tem upoštevamo cilje sodobne gerontološke zdravstvene nege.

Oskrba je dejavnost, usmerjena v pomoč stanovalcem pri opravljanju dnevnih aktivnostih in je glede na količino storitev, pri katerih potrebujejo pomoč, razdeljena v pet kategorij in sicer oskrbo I, II, III/A, III/B in IV.

Zdravstvena nega poteka po strokovnih navodilih zdravnika, ki v našo ambulanto prihaja po dogovoru z Zdravstvenim domom Kranj. Tudi zdravstvena nega je, glede na predpisane storitve in njihov obseg, razdeljena v štiri kategorije. Posebna pozornost zdravstvene nege je namenjena stanovalcem, ki so v celoti odvisni od nege in pomoči negovalnega osebja.

V naš Dom prihaja tudi zdravnik specialist in sicer psihiater, predvsem za obravnavo stanovalcev z demenco. Za stanovalce, ki niso več sposobni zagotoviti varnega bivanja sebi in drugim, imamo organizirano varstvo na dveh varovanih oddelkih. Oddelka sta namenjena njihovemu povečanemu varovanju in spremljanju. Dnevne aktivnosti so prilagojene njihovim sposobnostim in potekajo pod strokovnim vodstvom delovne terapevtke.

Služba zdravstvene nege in oskrbe tesno sodeluje tudi s fizioterapevtko, delovno terapevtko, socialno službo ter z ostalimi službami v Domu.

Strokovno usposobljeno osebje pod vodstvom glavne sestre in dveh diplomiranih medicinskih sester – vodij tima, skrbi za celovito strokovno izvajanje zdravstvene nege in oskrbe, stanovalcem in njihovim svojcem pa smo vedno na voljo pri reševanju morebitnih težav ter posredovanju informacij o stanju stanovalcev.

Marija Tavželj, namestnica direktorja za področje zdravstvene nege in oskrbe