Šmartno 70, 4207 Cerklje na Gorenjskem · 04 / 20-27-600 · info@domtaber.si

Vrednote

 • Srčnost
  To je vrlina, ki je za naš Dom zelo pomembna, saj je podlaga za vse ostale vrednote, ker izhaja iz osnovne ljubezni do bližnjega, zato se naši zaposleni trudimo delati s srcem in z razumevanjem, kar nam naši stanovalci tudi vzajemno vračajo.
 • Pomoč in skrbnost
  Naša bistvena dejavnost je v neposredni osebni pomoči stanovalcem, hkrati pa jim želimo pomagati tudi z upoštevanjem njihovih potreb in želja ter težimo k temu, da so naši stanovalci slišani.
 • Prijaznost in obzirnost
  Delovni dan začnemo z nasmehom na obrazu in toplim pozdravom ter smo vedno pozitivno naravnani. Morebitne konflikte rešujemo z obzirnostjo, poslušanjem ter z medsebojnim spoštovanjem.
 • Medsebojno sodelovanje in dialog
  V svoji individualnosti in drugačnosti spoštujemo in cenimo različne poglede, vtise in mnenja, sprejemamo predloge ter ustvarjamo kompromise.
 • Etika in pravičnost
  Svoje poslanstvo uresničujemo s Kodeksom etike socialnega dela in zdravstvene nege. Svoje delo opravljamo humano, strokovno, kakovostno, varno, sočutno, odgovorno, vestno ter v odnosu do stanovalca spoštujemo njegove potrebe, vrednote in prepričanja. Stanovalcem omogočamo pravico do izbire in odločanja. Spoštujemo dostojanstvo in zasebnost stanovalcev.
 • Spoštovanje
  Svoje spoštovanje izražamo besedno in nebesedno ter ga podpiramo z dejanji.
 • Varnost in zaupanje
  V našem Domu je poskrbljeno za osebno in čustveno varnost stanovalcev ter občutek sprejetosti in domačnosti. Z dobrim delom stanovalcem želimo vzbujati zaupanje.
 • Pripadnost
  Želimo ustvarjati pogoje, da se bodo naši stanovalci počutili povezane med seboj in z zaposlenimi, prav tako pa jim želimo zagotavljati občutek pripadnosti.
 • Strokovnost
  Pridobljena znanja, izkušnje in veščine pri našem delu vsakodnevno uporabljamo. Naša strokovna usposobljenost se izraža v kvalitetnem in varnem delu, hkrati pa se trudimo, da svoja znanja stalno bogatimo.
 • Kreativnost
  Izražamo jo v obliki različnih delavnic, družabnih aktivnosti in kulturnih prireditev, ki jih nudimo našim stanovalcem.
 • Razvoj in iniciativnost
  Vsakodnevno iščemo nove poti do zastavljenih ciljev ter si vedno znova zastavljamo nove izzive.